Závěry z valné hromady SPPPP konané ve dnech 2.-  3.11. 2007 v Žatci

 

 

Valná hromada SPPPP bere na vědomí:

-         zprávu o činnosti SPPPP za období od poslední valné hromady

-         technickou  změnu stanov SPPPP vyžádanou ministerstvem vnitra

-         stanoviska vyžádaná od AVČR a Slezské univerzity k situaci v archeologické památkové péči na  Ostravsku

-         teze SPPPP k novému památkovému zákonu zaslané 30.6.2007 na MKČR

 

 

Valná hromada SPPPP opakovaně konstatuje, že od poslední valné hromady SPPPP nedošlo v památkové péči k žádnému viditelnému pozitivnímu procesu vedoucímu k naplnění dlouhodobých cílů SPPPP (jasné teze nového zákona, u současného nízká vymahatelnost rozhodnutí, velká míra subjektivizace v rozhodování), navržená novela zák.20/87 Sb. je povahy likvidační. Opakovaně také musí konstatovat, že řešení dlouhodobých problémů památkové péče přesahuje možnosti jednoho občanského sdružení, zejména když kompetentní orgány a osoby pro nápravu špatné pověsti a špatného fungování státní památkové péče mnoho nečiní.

 

Valná hromada SPPPP rovněž opakovaně konstatuje, že dlouhodobě proklamovaná snaha o vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků památkové péče, propagace a osvěty veřejnosti není ze strany NPÚ naplňována. SPPPP jako občanské sdružení má v této otázce omezené možnosti, valná hromada přesto pověřuje výkonný výbor hledáním možností, jak se do propagace a osvěty veřejnosti lépe zapojit.

 

Valná hromada SPPPP konstatuje nefunkčnost stávajícího systému tzv. styčných důstojníků, ale uvědomuje si jejich potřebu, takže vyzývá všechny členy, kteří cítí potřebu se tímto způsobem zapojit, aby kontaktovali výbor prostřednictvím webu nebo písemně na adresu Sdružení (Vídeňská 270/60,  Brno-střed, Štýřice, PSČ 639 00).

 

Valná hromada SPPPP ukládá Igoru Krčmářovi ověřit aktuální situaci v archeologické památkové péči v Moravskoslezském kraji a dle posouzení zpracovat návrh dopisu MKČR.

 

Valná hromada SPPPP ukládá výkonnému výboru zpracovat stanovisko k novele zákona 20/87 Sb a zveřejnit toto stanovisko na svých internetových stránkách.

 

Účastníci valné hromady SPPPP se v rámci exkurze po Žatci seznámili s některými stavbami památkové zóny na Pražském předměstí (sušárny a sklady chmelu, sladovna) a plně podporují aktivity směřující k podání návrhu na zařazení této lokality do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Valná hromada SPPPP děkuje Davidu Otáhalovi, Miroslavu Novému, Petru Bažantovi za uspořádání valné hromady.

 

Hlasitě přečteno a odhlasováno přítomnými

Přepsáno z rukopisného záznamu pořízeného dne 3. 11. 2007 v Křížově vile.

Zapsala: D. Novotná