Závěry valné hromady SPPPP konané 9.11.1999 v Praze1) Valná hromada bere na vědomí

-         zprávu o činnosti výkonného výboru,

-         zprávu o stavu účtu,

-         zprávu o vývoji legislativy v oblasti památkové péče.

 

2) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů:

- Evy Švecové - Památkový ústav Pardubice

- Mgr. Marie Kuldové - Památkový ústav středních Čech.

 

3) Valná hromada ukládá výkonnému výboru

- sledovat přípravu paragrafového znění nového zákona a připomínkovat ji,

- splnit úkol daný valnou hromadou v Litomyšli, týkající se V + V,

- zpracovat ve spolupráci s členy SPPPP návrh novely § 14 odst. 2, resp. 4 zák. č. 20/1987 Sb., ve věci odstraňování staveb v památkověchráněných územích pro poslaneckou iniciativu,

- dát písemný podnět MK ČR k jednání ve věci odstraňování staveb v PR, PZ a OP,

- dát písemný podnět MK ČR k řešení uchování státního vlastnictví ke zpřístupněným kulturním památkám při reformě státní správy,

- připravit jarní valnou hromadu s odborným seminářem ve spolupráci s Památkovým ústavem středních Čech.