Závěry valných hromad:

1998 - Rožmberk 2004 podzim - Šťáhlavy u Plzně 2012 - Odry
1999 - Praha 2005 - Potštejn
2001 - Mikulov 2006 - Krnov
2002 - Hradec nad Moravicí 2007 jaro - Pardubice
2003 jaro - Zvíkovské podhradí 2007 podzim - Žatec
2003 podzim - Opočno 2009 - Kolín
2004 jaro - Kutná Hora 2010 - Svratka

Ostatní dokumenty:

RESTRUKTURALIZACE NPÚ


20.7.2012 - prohlášení výkonného výboru ke kritice SPPPP generální ředitelkou NPÚ

13.7.2012 - odvolání SPPPP č.2

26.6.2012 - odmítnutí informací č.2

12.6.2012 - rozhodnutí MK ČR

  4.6.2012 - otevřený dopis ministryni kultury + stanovisko SPPPP

23.5.2012 - odvolání SPPPP

  9.5.2012 - odmítnutí informací

  4.5.2012 - žádost SPPPP o poskytnutí informací
 

______

4.1.2011  - stanovisko SPPPP k odvolání ředitele PAMÁTKOVÉ INSPEKCE MK ČR


KAUZA KARLŮV MOST


7.6.2010   - vyrozumění ministra kultury ČR o odložení podnětů SPPPP k provedení přezkumného řízení

14.3.2010 - podnět SPPPP k přezkumu usnesení MKČR Z 20.1.2010, kterým ministerstvo zastavilo řízení o přezkumu (usnesení MKČR - zde)

24.5.2009 - SPPPP zaslalo MK ČR podnět k přijetí opatření, jež by zamezila dalšímu poškozování Karlova mostu

24.5.2009 - odpověď MK ČR na podnět k přijetí opatření

13.4.2009 - další odborný seminář 13.5.2009 - POZVÁNKA

19.2.2009 - otevřený dopis SPPPP generální ředitelce NPÚ

27.3.2009 - SPPPP obdrženo odpověď generální ředitelky NPÚ na otevřený dopis

27.1.2009 - seminář na téma KARLŮV MOST. DNES JAKO VČERA? ZÍTRA JAKO DNES?
                  pozvádka na seminář - program,
                  zápis z odborného semináře

16.2.2009 - reakce magistrátu

ČESKÝ KRUMLOV - KAUZA MOST PŘES POLEČNICI - PŘEMÍSTĚNÍ


13.3.2009 - rozsudek městského soudu, kterým se ruší rozhodnutí ministra kultury

16.6.2009 - rozhodnutí ministra kultury o zrušení rozhodnutí o přemístění mostku

______

21.9.2008 - otevřený dopis zástupců základních odborových organizací institucí přímo řízených MK ČR ministru kultury ČR vč. průvodního textu

______

4.6.2008  - prohlášení k negativnímu vývoji v oblasti OCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ


NOVÝ PAMÁTKOVÝ ZÁKON


1.6.2008   - prohlášení SPPPP k návrhu VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O PAMÁTKOVÉM FONDU

25.5.2008 - PAMÁTKÁŘSKÁ OBEC ČESKOKRUMLOVSKÁ - připomínky k návrhu VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O NAKLÁDÁNÍ S PAMÁTKOVÝM FONDEM

29.4.2008 - VĚCNÝ ZÁMĚR NOVÉHO PAMÁTKOVÉHO ZÁKONA - pracovní materiál MK ČR

3.1.2008   - Ministerstvo kultury ČR připravilo návrh další novely zákona č.20/87Sb. o státní památkové péči – návrh novely vč. důvodové a předkládací zprávy si přečtete po kliknutí na podtržená slova. Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče považuje tu část novely, která do zákona nově vnáší plány ochrany památkových rezervací a památkových zón (§ 6a), za zcela chybnou, protože její schválení by umožnilo krajským úřadům zásadním způsobem snížit rozsah památkové ochrany plošně chráněných území, což je v rozporu s ústavou ČR. K návrhu novely zákona proto vydalo toto stanovisko.

26.11.2007 - faksimile příkazu ministra kultury, kterým se zřizuje pracovní tým pro zpracování návrhu VĚCNÉHO ZÁMĚRU NOVÉHO PAMÁTKOVÉHO ZÁKONA

18.7.2007  - stanovisko SPPPP k připravované nové kocepci STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE jako výchozímu materiálu pro zpracování NOVÉHO PAMÁTKOVÉHO ZÁKONA

VĚŽE MALOSTRANSKÉ RADNICE


2.5.2007 - záznam z odborné dílny "DOSTAVBA VĚŽÍ MALOSTRANSKÉ RADNICE"

______

27.3.2007 - dopis SPPPP ministru kultury ČR


Bulletiny:

rok 1999
rok 2000
rok 2002
rok 2003
rok 2004


Stanovy: CR     VB